top of page
Brandweer LRH Levensreddend Handelen
Anker BHV basis

Levensreddend handelen voor professionals

Levensreddend handelen
voor professionals
 
 • Brandweer

 • Politie

 • BOA/handhaving

 • Bedrijfsbrandweer

 

maar ook:

 • GWO (wind-industrie)

 • STCW (scheepvaart)

 • NOGEPA (offshore oil&gas)

 • ...

prijs op aanvraag

Bent u werkzaam bij brandweer, politie of handhaving? Dan zijn onze opleidingen Levensreddend handelen voor uw organisatie beschikbaar.

De opleiding wordt op maat gemaakt. We volgen hierbij de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de verschillende instanties of stellen deze samen met u als opdrachtgever samen.

PVsafety NIPV
PVsafety Brandweer
PVsafety Politie
PVsafety Handhaving
Anker BHV herhaling
Brandweer Manschap A: basisopleiding en herhalingen

Om als brandweerman of -vrouw aan de slag te kunnen gaan doorloop je de intensieve opleiding Manschap A. Deze opleiding omvat onder andere de onderdelen brandbestrijding, technische hulpverlening (THV), incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallen (WO).

 

Wij verzorgen al vele jaren de lessen rondom het Levensreddend handelen dat hier onderdeel van uitmaakt. Dat doen we voor diverse brandweerregio’s.

 

Pas als alle onderdelen met een voldoende zijn afgerond voor het diploma Manschap A is de cursist bevoegd manschap en inzetbaar. Onze opleiding is erop gericht om uw kandidaat competent en vakbekwaam te maken als beginnend beroepsbeoefenaar en bekwaam te houden.

 

Op basis van Landelijk Protocol Levensreddend Handelen door de brandweer (LPLHB 3.0) geven wij ondersteuning bij de volgende onderdelen. Wij volgen de landelijke lesplannen (‘aanvliegroutes’) van het NIPV.

 

Uiteraard behandelen we de theorie en beantwoorden we vragen naar aanleiding van de e-learning. Daarnaast doen we veel hands on met LOTUS-slachtoffers.

 

Levensreddend handelen bij brand

Bij het onderdeel ‘Levensreddend handelen bij brand’ worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 

 • Veiligheid tijdens de hulpverlening

 • Hygiëne

 • Begrip en gebruik van LPLHB3.0 protocol

 • Prioriteren/triage

 • ABCDE-protocol toepassen

 • Botbreuken, nek – en wervelletsels (CWK-letsel)

 • Noodverplaatsing (Rautek-methode)

 • Verslikking en Verstikking

 • Reanimatie

 • Brandwonden

 • Onderkoeling & oververhitting

 • Zuurstof (regio-afhankelijk)

 

Technische hulpverlening (THV)

Bij dit onderdeel leert u over volgende onderwerpen:

 • Veilige benadering van slachtoffers

 • Ongevalssituatie en mogelijke letsels inschatten

 • Toestandbeeld slachtoffer inschatten/beoordelen

 • Immobilisatie slachtoffer

 • Toepassen van ABCDE-protocol

 • Ondersteuning bij bevrijding slachtoffer

 

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

Het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen (IBGS) is één van de vier kerntaken van de brandweer. Of het nu gaat om gaslekkages, gedumpt drugsafval of incidenten met asbest, de brandweer met kennis en materieel paraat om incidenten te bestrijden en erger te voorkomen.

 

In onze lessen gaan wij in op de volgende onderwerpen:

 

 • Veiligheid

 • Verkenning

 • Bij een chemische besmetting: stofnaam achterhalen

 • Ontkleden van slachtoffers met knipmethodes

 • Ontkleden slachtoffers middels de vijf inknipmethoden

 • Grijpredding richting het decontaminatieveld voor verdere behandeling

 

 

Herhaling Manschap A

In een dagdeel of een avond herhalen we de opgedane kennis uit de opleiding Manschap A, oefenen we met LOTUS slachtoffers en zetten de puntjes weer even op de ‘i’.

 

De navolgende onderwerpen worden behandeld:

 

 • Handelen volgens het ABCDE-protocol (LPLHB 3.0)

 • Overdracht volgens SBAR-methode

 • Reanimatie bij volwassene

 • Reanimatie kind/baby

 • Casussen met LOTUS

 

De lessen worden afwisselend aangevuld met diverse andere onderdelen uit de basisopleiding Manschap A en extra onderwerpen. Doelstelling is dat er realistische oefeningen worden gedaan van situaties die in praktijk voorkomen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan assistentie aan ambulancediensten.

 

 • Gebruik van vacuümmatras

 • Wegnemen van een helm (Roger-methode)

 • Gebruik van tourniquet en andere middelen bij hevige bloedingen

 • Maken en gebruiken van onderkoelingspakketten

 

In overleg met de opdrachtgever en/of lokale korpsleiding passen wij jaarlijks de lessen aan naar de actuele wens. Hierbij is er ruimte voor het behandelen van praktijkervaringen uit de afgelopen periode.

THV Brandweer LRH
IGBS Brandweer
bottom of page